• Houston Health Centre

    (250) 845-2295

    P.O. Box 538
    3202 - 14th St.
    Houston, BC V0J 1Z0